در چه زمینه هایی در کانادا میتوان بیشترین درآمد را کسب کرد ؟

بر اساس گزارش Statscan چارت زیر ميانگين دستمزد ساعتي افراد شاغل در حوزه های مختلف کاری در کشور کانادا را نشان میدهد.

افراد شاغل در حوزه مدیریت کسب و کارها بیشترین حقوق را دریافت می کنند.
پس از مدیران به ترتیب افراد شاغل در حوزه های علمی ، آموزشی و حقوقی ، سلامتی و درمان ، خدمات مالی ، تجارت و بازرگانی ، منابع طبیعی ، فرهنگی و هنری ، تولید و در انتها بازاریابی و فروش بیشترین حقوق را دریافت می نمایند.

تاریخ انتشار : 19 اسفند 97


سوالی دارید ؟ کافیست با تلگرام مشاوران در تماس باشید