دیدگاه شهروندان کشورهای مهاجرپذیر نسبت به مهاجران

طبق نظرسنجی مرکز تحقیقاتی Pew در سال 2018 از 18 کشور مهاجر پذیر که نیمی از مهاجران جهان را تشکیل می دهند، اکثریت مردم در کشورهای مقصد اصلی مهاجرت می گویند که مهاجران باعث پیشرفت و تقویت کشور آنها می شوند.

در ۱۰ کشور از کشورهای مورد بررسی، اکثریت مهاجران را به عنوان یک قدرت، و نه یک سربار می دانند. در میان این ده کشور برخی از بزرگترین کشورهای میزبان مهاجرین در جهان هستند: ایالات متحده، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و استرالیا (هر کدام در سال ۲۰۱۷ میزبان بیش از ۷ میلیون مهاجر بوده اند)
در مقابل ، اکثریت در پنج کشور از کشورهای مورد بررسی – مجارستان، یونان، آفریقای جنوبی، روسیه و اسرائیل – مهاجران را به عنوان سربار برای کشورشان می دانند.به استثنای روسیه، این کشورها حداقل ۵ میلیون مهاجر دارند.
در همین حال، افکار عمومی در مورد تاثیر مهاجران در هلند به نسبت مساوی تقسیم شده است. در ایتالیا و لهستان، بیشتر مردم از حضور مهاجران راضی نیستند ، البته در این کشورها نسبت مهاجران به سایر کشورها بسیار پایین تر می باشد.

در ایالات متحده، کشوری که بیشترین تعداد مهاجران جهان را دارا می باشد ، شش نفر از هر ده نفر بزرگسال (۵۹ درصد) می گویند که مهاجران به دلیل کار و استعدادشان کشور را قوی تر می کنند، در حالی که سه نفر از ده نفر پاسخ دهنده (۳۴ درصد) مهاجران را سربار جامعه می دانند زیرا آنها مشاغل و مزایای اجتماعی را می گیرند.
در همین حال طبق بررسی هایی که در شش کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است، افکار عمومی در مورد تاثیر مهاجران از سال ۲۰۱۴ تغییر کرده است. این آخرین بار بود که این سوال از عموم مردم اروپا پرسیده میشود. همچنین پیش از آنکه صدها هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵ به سواحل اروپا وارد شوند، در یونان، آلمان و ایتالیا، سه کشور با ورود بالای مهاجران روبرو شده بودند ؛ تعدا افرادی که مهاجران را تقویت کننده کشورشان میدانند ، به شدت کاهش یافته است.
در مقابل، افکار عمومی در فرانسه، انگلیس و اسپانیا در جهت مخالف تغییر کرده است. در این کشورها تعداد پناهجویان در سال ۲۰۱۵ به نسبت کمتر بوده است. در هر سه کشور در سال ۲۰۱۸، اکثریت مردم گفته اند که مهاجران کشورهایشان را قوی تر می کنند.
در حالی که اکثریت در بسیاری از ۱۸ کشور مورد بررسی، مهاجران را به عنوان یک قدرت می بینند، این نظر در همه گروه ها در داخل کشور به طور مساوی تقسیم نشده است. در اکثر کشورهای مورد بررسی، افرادی که در سمت چپ طیف ایدئولوژیک کشورها قرار دارند بیشتر در مورد تاثیر مهاجرت بر کشورشان نسبت به حقایق اثر مثبت دارند. به طور مشابه، در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه، افرادی که تحصیلات بالاتری دارند، بزرگسالان و کسانی که درآمد بالاتری دارند، بیشتر معتقدند که مهاجران به دلیل کار و استعدادهایشان کشور را قویتر خواهند کرد .

تاریخ انتشار : 21 فروردین 98


سوالی دارید ؟ کافیست با تلگرام مشاوران در تماس باشید