5131772 (98+)

تماس براي مشاوره رايگان


لیست مشاغل MLTSSL استرالیا با امکان استفاده برای ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا MLTSSL جهت ویزای 189 . لیست ۱۸۰ آیتمی زیر، لیست MLTSSL نامیده میشود و لیست به روز شده ی مشاغل مورد نیاز دولت استرالیا می باشد (آخرین تغییرات در جولای ۲۰۱۷ – بازبینی شده در جولای ۲۰۱۸). این نیازهای شغلی، برای درخواست ویزای ۱۸۹ مهاجرت به کشور استرالیا استفاده می شود. برای اینکه برای ویزای اقامت دائم استرالیا اقدام کنید باید سابقه شغلی شما در یکی از گروه های زیر وجود داشته باشد.

Occupation Anzsco Code نام رشته
Accountant
(General)
۲۲۱۱۱۱ حسابداری
(
عمومی)
Actuary ۲۲۴۱۱۱ کارشناس بیمه
Aeronautical
Engineer
۲۳۳۹۱۱ مهندسی هوافضا
Agricultural
Consultant
۲۳۴۱۱۱ مشاور کشاورزی
Agricultural
Engineer
۲۳۳۹۱۲ مهندسی کشاورزی
Agricultural
Scientist
۲۳۴۱۱۲ علوم کشاورزی
Airconditioning
& Mechanical Services Plumber
۳۳۴۱۱۲ تجهیزات مکانیکی و تهویه مطبوع
Airconditioning
& Refrigeration Mechanic
۳۴۲۱۱۱ مکانیک سیستم های تبرید و تهویه هوا
Analyst
Programmer
۲۶۱۳۱۱ برنامه نویس تحلیلگر
Architect ۲۳۲۱۱۱ معمار
Audiologist ۲۵۲۷۱۱ شنوایی شناس
Automotive
Electrician
۳۲۱۱۱۱ برق کار اتومبیل
Barrister ۲۷۱۱۱۱ وکیل
Biomedical Engineer ۲۳۳۹۱۳ مهندسی پزشکی
Boat
Builder & Repairer
۳۹۹۱۱۱ قایق ساز و تعمیر کار
Bricklayer ۳۳۱۱۱۱ آجرچین
Cabinetmaker ۳۹۴۱۱۱ کابینت ساز
Cardiologist ۲۵۳۳۱۲ متخصص قلب
Cardiothoracic
Surgeon
۲۵۳۵۱۲ جراح قلب
Carpenter ۳۳۱۲۱۲ نجار
Carpenter& Joiner ۳۳۱۲۱۱ نجار و نصاب
Cartographer ۲۳۲۲۱۳ کارتوگرافر
Chef ۳۵۱۳۱۱ سرآشپز
Chemical Engineer ۲۳۳۱۱۱ مهندسی شیمی
Child Care Centre Manager ۱۳۴۱۱۱ مدیر مهدکودک
Chiropractor ۲۵۲۱۱۱ فیزیوتراپ
Civil Engineer ۲۳۳۲۱۱ مهندسی عمران
Civil
Engineering Draftsperson
۳۱۲۲۱۱ نقشه کش عمران
Civil
Engineering Technician
۳۱۲۲۱۲ تکنسین مهندسی عمران
Clinical
Haematologist
۲۵۳۳۱۳ خون شناس بالینی
Clinical
Psychologist
۲۷۲۳۱۱ روانشناس بالینی
Computer
Network & Systems Engineer
۲۶۳۱۱۱ مهندسی
سیستم ها و شبکه های کامپیوتری
Construction
Project Manager
۱۳۳۱۱۱ مدیر
پروژه های ساختمانی
Dermatologist ۲۵۳۹۱۱ متخصص پوست
Developer
Programmer
۲۶۱۳۱۲ برنامه نویس
Diagnostic
& Interventional Radiologist
۲۵۳۹۱۷ رادیولوژیست تشخیصی
Diesel
Motor Mechanic
۳۲۱۲۱۲ مکانیک موتور دیزلی
Drainer ۳۳۴۱۱۳ لوله کش
Early
Childhood (Pre-Primary School) Teacher
۲۴۱۱۱۱ معلم پیش دبستانی
Educational
Psychologist
۲۷۲۳۱۲ روانشناس آموزشی
Electrical
Engineer
۲۳۳۳۱۱ مهندسی برق
Electrical
Engineering Draftsperson
۳۱۲۳۱۱ نقشه کش برق
Electrical
Engineering Technician
۳۱۲۳۱۲ تکنسین برق
Electrical Linesworker ۳۴۲۲۱۱ سیم‌کش برق
Electrician(General) ۳۴۱۱۱۱ برقکار (عمومی)
Electrician
(Special Class)
۳۴۱۱۱۲ برقکار (تخصصی)
Electronic
Equipment Trades Worker
۳۴۲۳۱۳ متخصص تجهیزات الکترونیکی
Electronic
Instrument Trades Worker (General)
۳۴۲۳۱۴ متخصص تجهیزات الکترونیکی (عمومی)
Electronic
Instrument Trades Worker (SpecialClass)
۳۴۲۳۱۵ متخصص تجهیزات الکترونیکی (تخصصی)
Electronics
Engineer
۲۳۳۴۱۱ مهندسی الکترونیک
Emergency
Medicine Specialist
۲۵۳۹۱۲ متخصص اورژانس
Endocrinologist ۲۵۳۳۱۵ متخصص غدد
Engineering
Manager
۱۳۳۲۱۱ مدیر فنی و مهندسی
Engineering
Technologist
۲۳۳۹۱۴ تکنولوژیست
Environmental
Engineer
۲۳۳۹۱۵ مهندسی محیط زیست
External
Auditor
۲۲۱۲۱۳ حسابرس خارجی
Fibrous
Plasterer
۳۳۳۲۱۱ نصاب سقف کاذب
Fitter
& Turner
۳۲۳۲۱۲ فیتر و ترنر شکل دهنده فلزات
Fitter
(General)
۳۲۳۲۱۱ تنظیم کننده (عمومی-سازه های فلزی)
Fitter-Welder ۳۲۳۲۱۳ تنظیم کنندهجوشکار
Forester ۲۳۴۱۱۳ جنگلبان
Gasfitter ۳۳۴۱۱۴ لوله کش گاز
Gastroenterologist ۲۵۳۳۱۶ متخصص روده و معده
General
Practitioner
۲۵۳۱۱۱ پزشک بیماری های عمومی
Geotechnical
Engineer
۲۳۳۲۱۲ مهندسی ژئوتکنیک
Glazier ۳۳۳۱۱۱ شیشه گر
ICT
Business Analyst
۲۶۱۱۱۱ ICT تحلیلگر کسب و کار
ICT Security Specialist ۲۶۲۱۱۲ متخصص امنیت شبکه‌های کامپیوتری
Industrial
Engineer
۲۳۳۵۱۱ مهندسی صنایع
Intensive
Care Specialist
۲۵۳۳۱۷ متخصص مراقبت های ویژه
Internal
Auditor
۲۲۱۲۱۴ حسابرس داخلی
Joiner ۳۳۱۲۱۳ نجار و خدمات نجاری
Land
Economist
۲۲۴۵۱۱ اقتصاددان
Landscape
Architect
۲۳۲۱۱۲ معمار مناظر طبیعی فضای سبز
Lift
Mechanic
۳۴۱۱۱۳ مکانیک آسانسور
Locksmith ۳۲۳۳۱۳ قفل ساز
Management
Accountant
۲۲۱۱۱۲ مدیرحسابداری
Materials
Engineer
۲۳۳۱۱۲ مهندسی مواد
Mechanical
Engineer
۲۳۳۵۱۲ مهندسی مکانیک
Medical
Administrator
۱۳۴۲۱۱ پزشک سرپرست
Medical
Diagnostic Radiographer
۲۵۱۲۱۱ پرتونگار تشخیص پزشکی
Medical
Laboratory Scientist
۲۳۴۶۱۱ محقق آزمایشگاه پزشکی
Medical
Oncologist
۲۵۳۳۱۴ انکولوژیست پزشکی، سرطان شناس
Medical
Practitioners (nec)
۲۵۳۹۹۹ پزشکان عمومی
Medical
Radiation Therapist
۲۵۱۲۱۲ متخصص پرتو پزشکی
Metal
Fabricator
۳۲۲۳۱۱ سازنده دیگ بخار
Metal
Machinist (First Class)
۳۲۳۲۱۴ ریخته گری با ماشین آلات فلزی
Midwife ۲۵۴۱۱۱ ماما
Motor
Mechanic (General)
۳۲۱۲۱۱ مکانیک موتور (عمومی)
Motorcycle
Mechanic
۳۲۱۲۱۳ مکانیک موتورسیکلت
Naval
Architect
۲۳۳۹۱۶ معمارنیروی دریایی
Neurologist ۲۵۳۳۱۸ متخصص اعصاب
Neurosurgeon ۲۵۳۵۱۳ جراح مغز و اعصاب
Nuclear
Medicine Technologist
۲۵۱۲۱۳ تکنسین پزشکی هسته ای
Nurse
Practitioner
۲۵۴۴۱۱ پزشک پرستار مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر
Nursing
Clinical Director
۱۳۴۲۱۲ مدیرکلینیک پرستاری
Obstetrician
& Gynaecologist
۲۵۳۹۱۳ متخصص زنان و زایمان
Occupational
Therapist
۲۵۲۴۱۱ متخصص کاردرمانی
Ophthalmologist ۲۵۳۹۱۴ چشم پزشک
Optometrist ۲۵۱۴۱۱ عینک ساز بینایی سنج
Organisational
Psychologist
۲۷۲۳۱۳ روانشناسی سازمانی
Orthopaedic
Surgeon
۲۵۳۵۱۴ جراح ارتوپدی
Orthotist
or Prosthetist
۲۵۱۹۱۲ ارتز یا پروتزساز
Osteopath ۲۵۲۱۱۲ متخصص بیماریهای استخوان
Other
Spatial Scientist
۲۳۲۲۱۴ متخصص سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جی اس آی
Otorhinolaryngologist ۲۵۳۵۱۵ متخصص گوش و حلق و بینی
Paediatric
Surgeon
۲۵۳۵۱۶ جراح کودکان و نوزادان
Paediatrician ۲۵۳۳۲۱ متخصص اطفال
Painting
Trades Workers
۳۳۲۲۱۱ نقاش ماهر
Panelbeater ۳۲۴۱۱۱ تراشکار خودرو صاف کار ماشین
Pathologist ۲۵۳۹۱۵ متخصص پاتولوژی اسیب شناس
Physicist
(Medical Physicist only)
۲۳۴۹۱۴ فیزیکدان
(
فقط فیزیکدان پزشکی)
Physiotherapist ۲۵۲۵۱۱ فیزیوتراپیست
Plastic
& Reconstructive Surgeon
۲۵۳۵۱۷ جراح پلاستیک و ترمیمی
Plumber (General) ۳۳۴۱۱۱ لوله کشعمومی
Podiatrist ۲۵۲۶۱۱ پزشک بیماریهای پا
Pressure Welder ۳۲۲۳۱۲ جوشکاری با فشار
Primary
Health Organisation Manager
۱۳۴۲۱۳ مدیر مرکز کمک های اولیه
Production
or Plant Engineer
۲۳۳۵۱۳ مهندسی تولید
Project Builder ۱۳۳۱۱۲ سرپرست پروژه‌های عمرانی
Psychiatrist ۲۵۳۴۱۱ روانپزشکی
Psychologists(nec) ۲۷۲۳۹۹ روانشناسان
QuantitySurveyor ۲۳۳۲۱۳ ارزیاب ساختمان
RadiationOncologist ۲۵۳۹۱۸ پرتودرمان انکولوژیست پرتویی
Radio
Communications Technician
۳۱۳۲۱۱ تکنسین ارتباطات رادیویی
Registered
Nurse (Aged Care)
۲۵۴۴۱۲ پرستار مراقبت از سالمندان
Registered
Nurse (Child & Family Health)
۲۵۴۴۱۳ پرستار کودک و بهداشت خانواده
Registered
Nurse (Community Health)
۲۵۴۴۱۴ پرستار بهداشت جامعه
Registered
Nurse (Critical Care & Emergency)
۲۵۴۴۱۵ پرستار مراقبت های ویژه و اورژانس
Registered
Nurse (Developmental Disability)
۲۵۴۴۱۶ پرستار بازتوانی
Registered
Nurse (Disability & Rehabilitation)
۲۵۴۴۱۷ پرستار معلولیت و توانبخشی
Registered
Nurse (Medical Practice)
۲۵۴۴۲۱ پرستار آموزش پزشکی بیمارستانی
Registered
Nurse (Medical)
۲۵۴۴۱۸ پرستار رسمی پزشکی
Registered
Nurse (Mental Health)
۲۵۴۴۲۲ پرستاربهداشت روان
Registered
Nurse (Paediatrics)
۲۵۴۴۲۵ پرستار اطفال
Registered
Nurse (Perioperative)
۲۵۴۴۲۳ پرستار بعد از عمل
Registered
Nurse (Surgical)
۲۵۴۴۲۴ پرستاراتاق عمل
Registered
Nurses (nec)
۲۵۴۴۹۹ پرستارعمومی
Renal
Medicine Specialist
۲۵۳۳۲۲ متخصص پزشکی کلیه
Rheumatologist ۲۵۳۳۲۳ روماتولوژیستمتخصص روماتیسم
Roof
Plumber
۳۳۴۱۱۵ عایق کار پشت بام
Secondary
School Teacher
۲۴۱۴۱۱ معلم دبیرستان
Sheetmetal
Trades Worker
۳۲۲۲۱۱ شکل
دهنده صفحات فلزیشیت متال
Shipwright ۳۹۹۱۱۲ کشتی ساز
Small Engine Mechanic ۳۲۱۲۱۴ مکانیک موتورهای کوچک
Social
Worker
۲۷۲۵۱۱ مددکار اجتماعی
Software
Engineer
۲۶۱۳۱۳ مهندسینرم افزار
Solicitor ۲۷۱۳۱۱ مشاور حقوقی وکیل
Solid
Plasterer
۳۳۳۲۱۲ گچ کار
Sonographer ۲۵۱۲۱۴ سونوگرافر
Special
Education Teachers (nec)
۲۴۱۵۹۹ معلمان آموزش و پرورش خاص
Special
Needs Teacher
۲۴۱۵۱۱ معلم کودکان استثنایی
Specialist
Physician (General Medicine)
۲۵۳۳۱۱ پزشک متخصص-پزشکی عمومی
Specialist
Physicians (nec)
۲۵۳۳۹۹ پزشکان متخصص
Speech
Pathologist
۲۵۲۷۱۲ آسیب
شناس گفتارو زبانگفتاردرمان
Stonemason ۳۳۱۱۱۲ آجر و سنگ‌چین
Structural Engineer ۲۳۳۲۱۴ مهندسی سازه
Surgeon(General) ۲۵۳۵۱۱ جراح-عمومی
Surveyor ۲۳۲۲۱۲ نقشه بردار
Systems
Analyst
۲۶۱۱۱۲ تحلیلگر سیستم
TaxationAccountant ۲۲۱۱۱۳ حسابداری مالیات
Teacher
of the Hearing Impaired
۲۴۱۵۱۲ معلم ناشنوایان
Teacher
of the Sight Impaired
۲۴۱۵۱۳ معلم نابینایان
Technical
Cable Jointer
۳۴۲۲۱۲ تکنسین کابل های فشارقوی
Telecommunications
Engineer
۲۶۳۳۱۱ مهندسی مخابرات
Telecommunications
Field Engineer
۳۱۳۲۱۲ مهندسی مخابرات
Telecommunications
Network Engineer
۲۶۳۳۱۲ مهندسی شبکه مخابرات
Telecommunications
Network Planner
۳۱۳۲۱۳ برنامه ریز شبکه‌های مخابراتی
Telecommunications
Technical Officer or Technologist
۳۱۳۲۱۴ افسر فنی یا تکنسین مخابرات
Thoracic
Medicine Specialist
۲۵۳۳۲۴ متخصص قفسه سینه
Transport Engineer ۲۳۳۲۱۵ مهندس حمل و نقل
Urologist ۲۵۳۵۱۸ متخصص بیماریهای دستگاه ادرار
Valuer ۲۲۴۵۱۲ قیمت گذار
Vascular
Surgeon
۲۵۳۵۲۱ جراح عروق
Veterinarian ۲۳۴۷۱۱ دامپزشک
Wall& Floor Tiler ۳۳۳۴۱۱ کاشی کاردیوار و کف
Welder(First Class) ۳۲۲۳۱۳ جوشکار
WelfareCentre Manager ۱۳۴۲۱۴ مدیرمرکز بهزیستی


سوالی دارید ؟ کافیست با تلگرام مشاوران در تماس باشید