( اخبار )

پیام جاستین ترودو به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

پیام جاستین ترودو به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

تشدید بحران در دولت کانادا با جدا شدن یک وزیر دیگر از کابینه جاستین ترودو

تشدید بحران در دولت کانادا با جدا شدن یک وزیر دیگر از کابینه جاستین ترودو

جلسه تخصصی بررسی شرایط اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

جلسه تخصصی بررسی شرایط اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

دانشجویان هندی به دانشگاه‌های کانادا هجوم آورده و از چینی‌ها پیشی گرفتند.

دانشجویان هندی به دانشگاه‌های کانادا هجوم آورده و از چینی‌ها پیشی گرفتند.

سومین نشست تخصصی اقامت کشورهای سوئد و آلمان ویژه کادر درمانی

سومین نشست تخصصی اقامت کشورهای سوئد و آلمان ویژه کادر درمانی

روز زبان مادری گرامی باد

روز زبان مادری گرامی باد

محبوبیت حزب لیبرال در کانادا رو به افول است

محبوبیت حزب لیبرال در کانادا رو به افول است

کانادا در رتبه نخست کیفیت زندگی قرار گرفت

کانادا در رتبه نخست کیفیت زندگی قرار گرفت

جلسه تخصصی بررسی شرایط اخذ اقامت کادر درمانی

جلسه تخصصی بررسی شرایط اخذ اقامت کادر درمانی

سال ۲۰۲۰ سال پرستار و ماما شد

سال ۲۰۲۰ سال پرستار و ماما شد

گزارشی از عملکرد سه ساله ی جاستین ترودو

گزارشی از عملکرد سه ساله ی جاستین ترودو