5131772 (98+)

تماس براي مشاوره رايگان


( مقالات )

ویزاهای صادر شده اقامت دائم استرالیا از ابتدای ۲۰۱۸ الی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹

ویزاهای صادر شده اقامت دائم استرالیا از ابتدای ۲۰۱۸ الی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹

دیپلماسی جوراب های آقای نخست وزیر

دیپلماسی جوراب های آقای نخست وزیر

دانشگاه کلگری کانادا University of Calgary UCalgary

دانشگاه کلگری کانادا University of Calgary UCalgary

کیفیت نظام آموزش عالی کانادا چگونه است ؟

کیفیت نظام آموزش عالی کانادا چگونه است ؟

با چه مقدار درآمد یک فرد می تواند به راحتی در تورنتو زندگی کند ؟

با چه مقدار درآمد یک فرد می تواند به راحتی در تورنتو زندگی کند ؟

شهرزاد رفعتی بانویی که الهام بخش شد

شهرزاد رفعتی بانویی که الهام بخش شد

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان

دیدگاه شهروندان کشورهای مهاجرپذیر نسبت به مهاجران

دیدگاه شهروندان کشورهای مهاجرپذیر نسبت به مهاجران

در چه زمینه هایی در کانادا میتوان بیشترین درآمد را کسب کرد ؟

در چه زمینه هایی در کانادا میتوان بیشترین درآمد را کسب کرد ؟

بیشترین ساعات کار در دنیا مربوط به کدام کشور ها است ؟

بیشترین ساعات کار در دنیا مربوط به کدام کشور ها است ؟

لیست رشته های خوداشتغالی فدرال کانادا

لیست رشته های خوداشتغالی فدرال کانادا

ولکام سنتر welcomecenter چیست ؟

ولکام سنتر welcomecenter چیست ؟

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا Regional

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا Regional

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا STSOL

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا STSOL

لیست مشاغل MLTSSL استرالیا با امکان استفاده برای ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹

لیست مشاغل MLTSSL استرالیا با امکان استفاده برای ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹

PGWP یا ویزای کار بعد از فارغ التحصیلی چیست؟

PGWP یا ویزای کار بعد از فارغ التحصیلی چیست؟