5131772 (98+)

تماس براي مشاوره رايگان

تحصیلی

دانشگاه کلگری کانادا University of Calgary UCalgary

دانشگاه کلگری کانادا University of Calgary UCalgary

کیفیت نظام آموزش عالی کانادا چگونه است ؟

کیفیت نظام آموزش عالی کانادا چگونه است ؟

دانشجویان هندی به دانشگاه‌های کانادا هجوم آورده و از چینی‌ها پیشی گرفتند.

دانشجویان هندی به دانشگاه‌های کانادا هجوم آورده و از چینی‌ها پیشی گرفتند.