5131772 (98+)

تماس براي مشاوره رايگان

نخست وزیر کانادا

دیپلماسی جوراب های آقای نخست وزیر

دیپلماسی جوراب های آقای نخست وزیر

کانادا در سال ۲۰۱۸ میزبان بیشترین تعداد پناهندگان بوده است

کانادا در سال ۲۰۱۸ میزبان بیشترین تعداد پناهندگان بوده است

پیام جاستین ترودو به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

پیام جاستین ترودو به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

تشدید بحران در دولت کانادا با جدا شدن یک وزیر دیگر از کابینه جاستین ترودو

تشدید بحران در دولت کانادا با جدا شدن یک وزیر دیگر از کابینه جاستین ترودو

گزارشی از عملکرد سه ساله ی جاستین ترودو

گزارشی از عملکرد سه ساله ی جاستین ترودو